Uvjeti kupnje

ECONOMIC PARFEMI internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail ili u Facebook inbox), a ne usmenim putem kako ne bi došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST 
Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje vam nudimo u Ugovoru o prodaji. Ugovor se smatra sklopljenim ukoliko prihvatite našu ponudu, navedene uvijete Ugovora i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

 

I OBAVIJEST KUPCIMA:

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl. od 32. do 38. koji opisuju "Zavaravajuću poslovnu praksu" ističemo da su Economic parfemi proizvedeni i njihovi mirisi osmišljeni u tvrtci TPK doo. Tvornički su pakirani u bočice od 20 ml sa dispenzerom, EDP koncentracije.
Economic parfemi  se razlikuju po brojevima i ne predstavljaju poznate originalne parfeme.
Mirisi Economic parfema prema našim osjetilima i subjektivnim asocijacijama, te mišljenju konkuriraju mirisima nekih poznatih robnih marki. Mirisi Economic parfema možda će Vas podsjetiti na neke Vama poznate i drage mirise, a ukoliko su vaša iskustva drugačija od naših javite nam, razmotrit ćemo ih.
Ne želimo Vas pri kupnji dovesti u zabludu, Economic parfemi nisu originalni parfemi, ne dolaze u orginalnoj ambalaž. Izgled bočice možete vidjeti na naslovnici naše web stranice. 
Naši su mirisi postojani, raznovrsni i vrlo kvalitetni.
Pohvale, pitanja, prigovore i iskustva pošaljite na neki od navedenih kanala. 
 
 

II UGOVOR O PRODAJI

1.Podaci o Prodavatelju
1.1. Bum d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Androv breg 17c, a upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, OIB 47593127110, MB 3544141, MBS 040030215, temeljni kapital: 100 000,00 kn uplaćen u cijelosti (u daljnjem tekstu: Prodavatelj)
1.2. ECONOMIC PARFEMI je naziv internetske trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu kupcima. Komercijalno osoblje smješteno je na adresi sjedišta. 
WEB adresa trgovine je: www.economicparfemi.hr
Adresa za elektroničku poštu je: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                                                  
tel. 0921715788.
1.3 Radno vrijeme komercijale je od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila, te live Facebook chat-a koji također omogućuje zaprimanje poruka i upita van radnog vremena.
1.4 Prodavatelj je registriran za djelatnost: * kupnja i prodaja robe
1.5. IBAN Prodavatelja je HR9624020061100552831 
 
2 Podaci o Kupcu
Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu u Internet trgovini.
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca. Kupac odabire barem jedan proizvod tei pošalje narudžbu Prodavatelju. Artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave) ili uplatom na transakcijski račun. Ovi uvjeti prodaje dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta kupovine. Bum d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.
Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu.

3 Ponuda proizvoda i usluga. 
Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet portalu www.economicparfemi.hr . Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za plaćanje. Za uslugu, trošak dostave, navedena je maloprodajna cijena na osnovu definiranih parametara Kupca (način plaćanja).

4.Vrste Plaćanja
Robu i usluge moguće je platiti uplatom na transakcijski račun ili pouzećem, prilikom preuzimanja.

5. Ponuda
Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za avansno plaćanje na transakcijski račun ili pouzećem, plaćanje prilikom preuzimanja. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun.

6. Pritužba Kupca
Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe, te obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

7. Ugovor o prodaji
Na osnovu ove predugovorne obavijesti i izvršenog plaćanja Kupca, Prodavatelj dostavlja Kupcu račun za plaćenu robu i usluge. Ugovor se smatra zaključenim uplatom kupca iznosom iz ponude.

8. Jednostrani raskid ugovora 
Izjava o jednostranom raskidu ugovora o prodaji.pdf
8.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed pošiljka robe iz plaćene ponude. 
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.
8.2.Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.
8.3 Troškovi povrata robe. 
Izravne troškove povrata robe snosi Kupac
8.4 Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe 
U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez orginalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na robi nastale zbog korištenja proizvoda, te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun za konkretni proizvod, za 50 % maloprodajne cijene proizvoda umanjiti će ukoliko je vidljivo habanje ili je nastala šteta na proizvodu njegovim korištenjem. 
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu sa deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora,
8. 5. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja
Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslalo nazad Prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelju snosi Kupac

9. Jednostrani raskid Ugovora nije moguć u slučajevima:
9.1. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje
9.2.Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako je proizvod koristio, te se na očigled vidi da dio proizvoda nedostaje.
9.3. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora

10. Preuzimane robe
Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže...) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

11. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava 
Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o
zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu sa ovom jamstvenom izjavom. Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu. 

12. Obavještavane Kupca o tijeku ispunjenja ugovora
Prodavatelj obavještava Kupca pismeno (putem Facebook inboxa ili elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:
-o primljenoj uplati;
-Dostavlja dostavnicu, račun i tekst Ugovora o prodaji koji je usklađen u svim odredbama sa ovom Predugovornom obavijesti, a zaključen je sa kupcem njegovom uplatom ponude Prodavatelja:
-o spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku:
-o tijeku transportnog puta robe;
-o svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava. 

 

III DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

1. Naručivanje robe 
Roba se naručuje elektronskim obrascem ONLINE Narudžbe u skladu sa ovim uputama.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina ECONOMIC PARFEMI omogućuje.
Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje - narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj postupa sa isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru. 

2. Cijena robe 
Važeća cijena robe za Kupca istaknuta je cijena na web stanicama ECONOMIC PARFEMA na dan izvršene uplate na transakcijski račun Prodavatelja, odnosno potvrđenom narudžbom za plaćanje pouzećem.

3. Trošak Dostave robe 
Trošak dostave robe plaća Kupac istovremeno sa plaćanjem robe, a prema važećem cjeniku dostave objavljenog na internet ponudi ECONOMIC PARFEMA.
Cijena dostave za plaćanje pouzećem: 25,00 kn
Cijena dostave za plaćanje unaprijed na transakcijski račun: 15,00 kn

4. Isporuka
Prodavatelj će robu isporučiti Kupcu u skladu s izdanom ponudom Kupcu.
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe.
Robu za Kupca - pravnu osobu može preuzeti od Kupca navedena služba ili pojedinac i na adresi koju navede Kupac. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika.
Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda sve prema tekstu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.
Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi - u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.
Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili ne dostavi. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć Kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).
Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.
Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.
U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun.

5. Ugovor o prodaji
Prodavatelj i Kupac obostranim prihvatima Narudžbe i Ponude i plaćanja robe u cijelosti od stane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji.
U slučaju nesuglasica Prodavatelj i Kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Rijeci.

6. Primjedbe i prigovori
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Na sve primjedbe i prigovore tvrtka Bum d.o.o. odgovorit će u roku od 15 dana.

7. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju 
Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza; informiranje kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe.

 

IV Izjava o kolačićima

Korištenjem web stranice www.economicparfemi.hr pristajete na upotrebu kolačića (engl.cookies).
Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.
Economicparfemi webshop koristi tzv. kolačiće kako bi osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost web trgovine.
Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 26.05.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak.
 
Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.
 
Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite i u izborniku Pomoć potražite informacije o mogućnosti za isključivanje i kontrolu kolačića. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.
Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:
 
Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.
 
Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.
 
Kakve kolačiće koristi www.economicparfemi.hr  i zašto?
Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo bolje korisničko iskustvo.
Trajni kolačići (Persistent cookies) – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
 
Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.
 
Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 

Vaši Economic parfemi